تبلیغات
خـــــــــب شــــــرایط :
 فعـــــــال باشـــــــه...
هفته ای 3 بار اپ بشه حداقل! البته الان چون مدارس هست هفته ای یک اپ هم خوبه
 اینکه مطــالبش جـــــــذاب باشـه
بــــــــه حرف مدیــــــــرا گوش کنــــــــه
 از وب خودش تبلیـــــغ نکنـــــــه
 مطالـــبش تکــــراری نبـــــاشـــــه!چون بعضی از نویسنده ها از یه موضوع مشترک اپ میکنن....
توهــــــین نکنه به مدیرا


 یه موضوع مشخصی انتخاب کنین همیشه از همون اپ کنین! اونایی هم که میخوان بعد مدتی ول کنن برن یا یهو غیب شن نویسنده نشن اصلا! مخصوصا کسایی که داستان میزارن

اگه هم  کسی خواست تو تابستون نویسنده شه بهم بگه !
فعلا همین !
چون مدیر قبلی رفته بقیه کارا با خودمــــــه !